תנאי סיום התואר של התכנית ללימודי תואר שני במחול

תנאי סיום התואר של התכנית ללימודי תואר שני במחול

במקצוע הראשי כוריאוגרפיה/קומפוזיציה:

א. רסיטל סיום באורך כולל של 30-40 דקות. העבודה צריכה להבנות לשלושה הרכבים של רקדנים: ריקוד סולו, דואט והרכב גדול יותר. לצד רסיטל הסיום תוגש עבודה תיאורטית בת כ- 30 עמודים, הנלווית לריקוד.
ב. בחינה בעל-פה, בידי צוות מומחים בן שלושה בוחנים, המתייחסת הן לרסיטל הסיום והן לעבודה הנלווית.
ג. עמידה בהצלחה במטלות הלימודים של התואר השני.

במקצוע הראשי ביצוע:

א. רסיטל סיום באורך כולל של 20-30 דקות. רסיטל הסיום יהיה העלאת ריקוד/ים בביצוע הסטודנט עצמו והואאמור לכלול משלושה ריקודים לפחות. לצד רסיטל הסיום תוגש עבודה תיאורטית בת כ- 30 עמודים, הנלווית לריקוד.
ב. בחינה בעל-פה, בידי צוות מומחים בן שלושה בוחנים, המתייחסת הן לרסיטל הסיום והן לעבודה הנלווית.
ג. עמידה בהצלחה במטלות הלימודים של התואר השני.

שתף: