תוכנית הלימודים לתואר שני במחול

תוכנית הלימודים לתואר שני במחול

משך הלימודים: ארבעה סמסטרים.

לסיום התואר בהתמחות כוריאוגרפיה / קומפוזיציה נדרשות 23 שעות שבועיות + 1 שעה שבועית ללא קרדיטציה, סה"כ: 46 נ"ז

לסיום התואר בהתמחות ביצוע מחול נדרשות 23 שעות שבועיות + 23 שעות שבועיות + 1 שעה שבועית ללא קרדיטציה + 8 שעות שבועית של שיעורי טכניקה ללא קרדיטציה, סה"כ 46 נ"ז.

 

רשימת הקורסים ותקציר תכניהם
 
קומפוזיציה א': ארגון פואטי– ממניע תנועתי לריקוד:
הוראת הקומפוזיציה שואפת לשכלל את הביטוי הסובייקטיבי, האישי, באמצעות ערכים אובייקטיביים של תנועה.
 
מאבני יסוד כוריאוגרפיים עד לשפת יצירה אישית:
הקורס יתמקד בפיתוח היכולת האינדיבידואלית של כל משתתף למציאת שפת יצירה אישית ונקודת מבט אמנותית ספציפית, לכדי יצירת קומפוזיציות במחול.
 
מחיבור לביצוע מחול:
הקורס מתמקד בסוגיות המייחדות מהלך של ביצוע ריקודים שחוברו בידי הסטודנטים עצמם. כמו כן עוסק הקורס בבחינת דרכי הוראתו של ריקוד, שחובר על ידי הסטודנט לרקדנים נוספים.

מחול וטכנולוגיה:
הקורס יעסוק בהיכרות עם תוכנות מחשב לחיבור ולמחקר בריקוד ובשימוש בווידיאו.
 
ניתוח יצירות מחול:
הקורס מציע סקירה ובחינה של גישות מרכזיות לניתוח יצירות מחול  כגון גישה
אינטר-טקסטואלית וגישות הנשענות על תיאוריות של מגדר.
 
 צורות ומבנים באמנויות:
קורס תיאורטי בו יוצגו ויידונו עקרונות מנחים וגישות לקומפוזיציה במחול ובמוסיקה כאחת.

מחול מודרני עכשווי:
קורס החושף את הסטודנטים לשיטות ולטכניקות מחול עכשוויות, המַטעימות היכרות עם מבנה השלד, חיזוק גופו של הרקדן ולפיתוח עבודה על יציבה, על כוח, על גמישות ועל חופש התנועה. 
 
גישות ושיטות  מחקריות-חלק א':
מטרת הקורס היא לחשוף בפני הסטודנט את עקרונות תהליך המחקר המדעי (הכמותי) במגמה להכשירו לקריאה עצמאית של מאמרי מחקר ממקורות מגוונים.
 
גישות ושיטות מחקריות– חלק ב':
הקורס יפגיש את הסטודנטים עם דיסציפלינות מחקר בסיסיות ומקיפות של מחקר איכותני בכלל ומחקר מחול בפרט.
 
סמינר קריאת מחקרי מחול:
הקורס יעסוק בשינויים במחקר המחול: בתחומי העיון, בגישות ובשיטות המחקר, בנקודות המבט ובסדר היום האקדמי-החברתי-הפוליטי של החוקרים.
 
סמינר אמנות ומח:
במסגרת הקורס ייחשף הסטודנט לתיאוריות עכשוויות, הקושרות בין אמנות לתפיסה ולקוגניציה, במגמה להקנות לו כלים נוספים להבחנה, להבנה, לניתוח וליישום באמנות.
 
סמינר מחקרי מונחה:
הסמינר נועד להקנות לסטודנט כלים וללוות אותו בבניית עבודה תיאורטית על כל שלביה. במסגרת הקורס יעבוד כל סטודנט על נושא רלוונטי לתחום התמחותו האישי.
 
מפגש אורחים:
קורס זה נועד להפגיש את אוכלוסיית הסטודנטים עם חשובי הכוריאוגרפים, המבצעים והתיאורטיקנים של המחול בארץ.
 
אמנות הביצוע- סוגיות באינטרפרטציה:
מטרת הקורס היא שכלול הכלים ופיתוח התובנות והאבחנות של הרקדן לגבי סוגיות של ביצוע מחול רפרטוארי.
 
קומפוזיציה ב': דיאלוג בינתחומי בריקוד:
הקורס יתמקד בחיבור ריקוד, שנובע מתוך מפגש עם תחום אמנות נוסף. הקורס נועד לפיתוח כלים לשימוש במדיום אמנותי אחר כאמצעי להרחבת גבולות הריקוד וליצירת חומרי תנועה חדשים.
 
פרוצדורות של חיבור:
קורס הקומפוזיציה יתמקד בשלושה נושאים מתקדמים מתחום הכוריאוגרפיה והקומפוזיציה:
הליכי  חיבור ריקודים בהם נעשה שימוש ביכולות היצירה של הרקדנים המשתתפים,החלל המופשט והחלל הקונקרטי, ותהליכי יצירה ומופע אליאטוריים (אקראיים).
 
סוגיות בהפקה למחול:
הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בתחומי הארגון הבימתי וההפקה לבמה ולהבנות פרספקטיבה רחבה, הכוללת את ההיבטים הרלוונטיים להכנתו של מופע בימתי ולהעלאתו בפני קהל. 
 
סמינר מונחה לעבודה הנלווית:
הקורס מיועד להנחות את הסטודנטים בכתיבת העבודה העיונית הנלווית לריקודים המועלים ברסיטל הסיום. הקורס יתמקד בבניית החלק התיאורטי הנלווה לריקוד וברפלקסיה על תהליך חיבור הריקוד או ביצועו.
 
רפרטואר של מחול עכשווי:
מטרת הקורס היא ללמוד ולהבין שפות תנועה של יוצרים עכשוויים, תוך בחינה השוואתית של שפות אלה. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים ויבצעו חומרי תנועה של יוצרי מחול עכשווי מהארץ ומחו"ל.
 
ביומכניקה ומדעי התנועה:
הקורס עוסק בתנועה האנושית ונועד להקנות לסטודנטים גוף ידע תיאורטי על המערכת המוטורית ודרכים לשכלול המיומנויות המוטוריות ודרכי הוראתן.
 
פורום מוסמך מחול:
הֵצֶג (פרזנטציה) בתכני עבודת הגמר של כל סטודנט ודיון בהם, בפורום מקצועי ובו חבריו של הסטודנט למחזור הלימודים, המנחה האישי ומרצים בפקולטה למחול.
 
כתבי תנועה וריקוד - סוגיות נבחרות:
הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות של יישומי כתבי התנועה והריקוד וידון ביחס שבין החומר הריקודי לייצוגו על הנייר. ייבחנו גישות לפתרון בעיות כתיבת התנועה כפי שהן משתקפות במגוון כתבי תנועה וריקוד.
 
מוסיקה וריקוד:
המוסיקה והמחול,"אמנויות הזמן", בהן חלוקת היצירה למקטעים והענקת ייחוד, אפיון ותפקיד לכל קטע ומקטע במסגרת היצירה הכללית יוצרים את מבנה היצירה ואת התהליך הדרמטי בה.הקורס יקנה כלים להבנת תהליכים ואמצעים של ארגון המבנה והדרמה במוסיקהוישכלל כלים ודרכי תקשורת עם מוסיקאים: מלחינים, עורכים, מבצעים וחוקרים.
 
משחזור לביצוע אמנותי במחול:
הקורס עוסק בשחזור ובביצוע ריקודים מתוך הרפרטואר הקלאסי והפוסט-מודרני.
מטרות הקורס הינן להפגיש את הרקדן עם סוגיות של שחזור ריקודים ולהקנות לו מיומנות בשחזורו כלים לבקר ולהעריך את מיומנות הביצוע.
 
סוגיות בביצוע מחול עכשווי:
הקורס מיועד להקנות לסטודנטים כלים לביצוע יצירות  של כוריאוגרפים  שונים תוך התעמקות בשפה הכוריאוגרפית הייחודית לכל יוצר הקורס יעסוק בבחינת גבולות חופש הפרשנות בביצוע ובבחירת הדגשים הביצועיים של כל מבצע.

שתף: