הפרס ע"ש ד"ר ציפורה יוכסברגר ז"ל 2019-2020 - מפעל חיים בתחום היצירה של מוסיקה יהודית אמנותית

הפרס ע"ש ד"ר ציפורה יוכסברגר ז"ל 2019-2020 - מפעל חיים בתחום היצירה של מוסיקה יהודית אמנותית
8.1.2020

על פי רצונה של  ד"ר ציפורה יוכסברגר ז"ל יוענק פרס לעידוד היצירה של מוסיקה יהודית אמנותית. סכום הפרס 8000$ (ארה"ב).

הפרס יוענק ליוצר/ת על מפעל חיים בתחום המוסיקה היהודית האמנותית ופעילות יצירתית לאורך שנים, המבוססת על טכסטים בעברית או באחת השפות היהודיות (יידיש, לדינו וכו') ו/או על חומר מוסיקלי מן המסורות של עם ישראל כגון: טעמי המקרא, נוסחי תפילה, לחנים של עדות ישראל, ו/או מסיפורים/נרטיבים או מרעיונות פילוסופיים יהודיים, או חומרים אחרים ממסורות עם ישראל.

מועמדות לפרס פתוחה למועמדים/ות אשר יצירתם/ן בתחום המוסיקה היהודית האמנותית הינה בעלת נפח משמעותי ולאורך שנים. אין מדובר ביצירה חדשה אשר הולחנה לטובת המועמדות.

וועדת הפרס

הוועדה תמנה שלושה חברים. בראש וועדת הפרס יעמוד חבר מקרב סגל האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים, ולצידו שני מוסיקאים בעלי שם, בישראל, או מחוצה לה, שאינם נמנים על האקדמיה או צוותה.

תנאים להגשת הפרס

  1. אין המועמד/ת רשאי/ת להמליץ על עצמו/ה.
  2. הגשת הצעות למועמדים תעשה בידי מלחינים, מוסיקאים, בתי הוצאה לאור וממליצים אחרים.
  3. הגשת קורות חיים רלוונטיים להגשת המועמדות.
  4. הגשת פרטיטורות של מספר יצירות (3-5) רלוונטיות למועמדות לפרס.
  5. הגשת הקלטות (ווידאו או אודיו) באמצעות קישוריות – links.
  6. וועדת הפרס רשאית לפנות לממליצים לקבלת חומרים נוספים.
  7. חברי וועדת הפרס רשאים להעלות מועמדים נוספים לדיוני הוועדה.

הגשת מועמדות

תאריך אחרון להגשת מועמדות - 1.3.2020
את ההמלצות והחומרים יש לשלוח לכתובת דוא"ל: jewishmusicprize@jamd.ac.il

שתף: