תכניות הלימודים לתואר - לסטודנטים שהתחילו ללמוד בתשפ"א או בתשפ"ב