פרופ' ורוניקה כהן

פרופ' ורוניקה כהן

פרופ' ורוניקה כהן

תחומי הוראה: 
תפקידים באקדמיה: 
יועצת הנשיא להוגנות מגדרית

פרופ' ורוניקה כהן סיימה את התואר הראשון והשני בהלחנה בפיבודי ובאוניברסיטת ייל בהתאמה. בהמשך השלימה תואר שלישי בחינוך מוסיקלי באוניברסיטת אילינוי. טרם עלייתה לישראל, עסקה בהוראה ובמחקר באוניברסיטאות בארצות הברית וקנדה.

פרופ' כהן פיתחה שיטה פדגוגית מורכבת להוראת האזנה למוסיקה באמצעות אנלוגיות קינטיות, או  "מראות מוסיקאליות", המקשרות אירועים מוסיקאליים למקורם הקינסטתיים. עבודותיה של פרופ' כהן הוצגו בכנסים בין –לאומיים רבים  ופורסמו בכתבי עת שונים. בין השאר העבירה קורסים וסדנאות בארצות הברית, קנדה, איטליה, אנגליה, סין, רוסיה ופולין. כמו-כן הנחתה פרופ' כהן סטודנטים לתואר דוקטור באוניברסיטאות שונות.

במשך 22 שנים פרופ' כהן היא המנהלת הפדגוגית והמוסיקאלית של פרויקט של קונצרטים עם הכנה בירושלים ובצפון. בפרויקט זה, מעורבות אקטיבית ביצירות שיושמעו בקונצרטים, הופך למרכזם של שיעורי מוסיקה בבתי ספר. המורים המשתתפים בפרוייקט מקבלים חומרים כתובים מאת פרופ' כהן והנחייה בסדנאות. בנוסף מעורבת פרופ' כהן בתוכנית קונצרטים המתמקדת במוסיקה ערבית,  אומנות ופולקלור ערביים.

בין הועדות בהן חברה פרופ' כהן ניתן למנות את הוועדה לפיתוח תוכנית לימודים לחינוך מוסיקאלי בישראל, הועדה בוועדה לפיתוח תוכנית לימודים ארצית באומנויות לגיל הרך וועדת הרפרטואר של "סל תרבות".