פורסמה תוכנית הלימודים של המכון ללימודי חוץ לשנת הלימודים 2014-2015

פורסמה תוכנית הלימודים של המכון ללימודי חוץ לשנת הלימודים 2014-2015