התזמורת היהודית-ערבית בניצוחו של פרופ' תייסיר אליאס

התזמורת היהודית-ערבית בניצוחו של פרופ' תייסיר אליאס