לוח שנה אקדמי לסטודנטים מהחברה הערבית והמחלקה למוסיקה המזרחית לתשפ"ב, 2021-2022*

לוח שנה אקדמי לסטודנטים מהחברה הערבית והמחלקה למוסיקה המזרחית לתשפ"ב, 2021-2022*

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב - יום ראשון, ד' בחשוון, 10.10.2021

טקס פתיחת שנת הלימודים - יום שלישי, ו' בחשוון, 12.10.2021 , בשעה 13:00

חופשת חנוכה - יום ראשון, א' בטבת, 5.12.2021

חג המולד - מיום שישי עד יום ראשון, 26.12.2021- 24

ראש השנה - מיום שישי עד יום שבת, 1.1.2022 - 31.12.2021

סיום סמסטר א' - יום שישי, י"ב בשבט, 14.1.2022

בחינות סמסטר א' -  י"ד בשבט - ט' באדר א', 16.1-10.2.2022

פתיחת סמסטר ב' - יום ראשון, י"ט באדר א', 20.2.2022

פורים ושושן פורים - ימים חמישי - שישי, י"ד-ט"ו באדר ב', 17-18.3.2022

חופשת פסח - ימים ראשון, ט' בניסן - שבת, כ"ב בניסן, 10-23.4.2022

בחינות כניסה, מועד א' - ימים ראשון - חמישי, ט'-י"ג בניסן, 10-14.4.2022

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח - יום ראשון, כ"ג בניסן, 24.4.2022

ערב יום השואה - יום רביעי, כ"ו בניסן, 27.4.2022 , הלימודים יסתיימו בשעה 19:00

עיד אלפטר - יפורסם בסמוך לחג

ערב יום הזיכרון - יום שלישי, ב' באייר, 3.5.2022 , הלימודים יסתיימו בשעה 16:00

יום הזיכרון ויום העצמאות - ימים רביעי-חמישי, ג'- ד' באייר, 4-5.5.2022

יום הסטודנט - יום שני, כ"ט באייר, 30.5.2022

שבועות  - יום ראשון, ו' בסיוון, 5.6.2022

טקס חלוקת התארים לבוגרי מחזור תשפ"א - יום שני, י"ד בסיוון, 13.6.2022

סיום סמסטר ב' - יום שישי, י"ח בסיוון, 17.6.2022

בחינות סוף השנה במקצוע הראשי - ימים ראשון, כ' בסיוון - חמישי, כ"ב בתמוז, 19.6-21.7.2022

בחינות סוף השנה במקצועות העיוניים - ימים ראשון, ד' בתמוז - חמישי, ז' באב, 3.7-5.8.2022

בחינות כניסה, מועד ב' - ימים ראשון, כ' בסיוון - חמישי, ו' בתמוז, 19.6-5.7.2022

עיד אל אדחא - יפורסם בסמוך לחג

                                                   

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג - יום ראשון, כ"ח בתשרי תשפ"ג, 23.10.2022

* הזכות לשינויים שמורה