Primary tabs

ינואר 2022

  א ב ג יום רביעי ה ו ש
All day
כיתות אמן במוסיקה קאמרית עם הרביעיה הירושלמית [title_1, fieldset_1, field_event_location] כיתות אמן במוסיקה קאמרית עם הרביעיה הירושלמית [field_event_date, field_event_date_1] א, 27 נובמבר, 16:30 עד יום רביעי, 30 נובמבר, 20:00 בניין האקדמיה
 
 
 
 
 
 
כיתות אמן בקלרנית וגיטרה של מורים מהאקדמיה [title_1, fieldset_1, field_event_location] כיתות אמן בקלרנית וגיטרה של מורים מהאקדמיה המלכותית של דנמרק [field_event_date, field_event_date_1] ג, 29 נובמבר, 12:30 עד יום רביעי, 30 נובמבר, 20:00 בניין האקדמיה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Before