הרצאה של זיו גרינברג בפקולטה למוסיקה רב תחומית: "חזון מוסיקלי והגשמתו"

הרצאה של זיו גרינברג בפקולטה למוסיקה רב תחומית: "חזון מוסיקלי והגשמתו"
Tuesday, 8 November 2022, 18:00
Add to Calendar
אולם 301
Participants: 

זיו גרינברג, מלחין, מפיק, נגן באס ומולטי אינסטרומנטליסט

Program: 

במפגש זיו ישמיע חלק מיצירותיו וידבר על שיטות וגישות להלחנה והפקה, הרצוי מול המצוי כחלק בלתי נפרד מן היצירה.
חשיבותה של ההתפזרות, חשיבותה של ההתכווננות, נגינה בכלי עיקרי ובכלים נוספים. שיח פתוח בסוף המפגש.