הרצאה של זיו גרינברג בפקולטה למוסיקה רב תחומית: "חזון מוסיקלי והגשמתו"

הרצאה של זיו גרינברג בפקולטה למוסיקה רב תחומית: "חזון מוסיקלי והגשמתו"
الثلاثاء, 8 نوفمبر 2022, 18:00
إضافة إلى التقويم
אולם 301
المشاركين: 

זיו גרינברג, מלחין, מפיק, נגן באס ומולטי אינסטרומנטליסט

البرنامج: 

במפגש זיו ישמיע חלק מיצירותיו וידבר על שיטות וגישות להלחנה והפקה, הרצוי מול המצוי כחלק בלתי נפרד מן היצירה.
חשיבותה של ההתפזרות, חשיבותה של ההתכווננות, נגינה בכלי עיקרי ובכלים נוספים. שיח פתוח בסוף המפגש.