התכנית לתאר שני במחול - מופע סיום סמסטר א' תשפ"ב

התכנית לתאר שני במחול - מופע סיום סמסטר א' תשפ"ב
Thursday, 13 January 2022, 18:30
Add to Calendar
אולם אפיק
Program: 

כולם מוזמנים לצפות בעבודות בתהליך, תרגילים מתוך הקורסים ועבודות אישיות של הסטודנטים, שנים א' ו- ב'.