התכנית לתאר שני במחול - מופע סיום סמסטר א' תשפ"ב

התכנית לתאר שני במחול - מופע סיום סמסטר א' תשפ"ב
الخميس, 13 يناير 2022, 18:30
إضافة إلى التقويم
אולם אפיק
البرنامج: 

כולם מוזמנים לצפות בעבודות בתהליך, תרגילים מתוך הקורסים ועבודות אישיות של הסטודנטים, שנים א' ו- ב'.