קורס קיץ בתיאוריה מוסיקלית אלמנטרית

קורס קיץ בתיאוריה מוסיקלית אלמנטרית

כללי:

קורס הקיץ של האקדמיה הוא השתלמות מרוכזת ביסודות המוסיקה המערבית, המיועד למגוון רחב של תלמידים – ממוסיקאים צעירים המעונינים לרכוש ידע, השכלה ומיומנויות לקראת לימודי מוסיקה גבוהים ועד למבוגרים המעונינים להרחיב את השכלתם המוסיקלית.

מועד קורס הקיץ לקראת תשפ"ה:

1.10.24 - 8.9.24

עלות:

3000 ש"ח 

הקורס יפתח במינימום של 20 נרשמים בלבד.

להרשמה:

 קישור לרישום מקוון >

לפרטים נוספים:

נא לפנות לגב' שלי לוי 02-6759949, shelly@jamd.ac.il

 

תוכן הקורס:

המקצועות הנלמדים, יסודות פיתוח השמיעה ותיאוריה אלמנטרית, מתחלקים לארבע חטיבות עיקריות:

  • תורת המוסיקה:

הכרה תיאורטית ושמיעתית של מרכיבי המוסיקה הבאים:  

א.      היכרות עם מרכיבי המוסיקה:  גובה, משך, עצמה וגוון, וכן תכונות פיסיקאליות

ב.       בסיסיות של הצליל

ג.       סולמות ומודוסים

ד.       מרווחים בהקשרם הסולמי

ה.      אקורדים, היפוכיהם וההקשר ההרמוני בו הם מופיעים

ו.        טרנספוזיציות

ז.        מושגי יסוד בהרמוניה דיאטונית;

ח.      מושגי יסוד בכל הקשור להוראות ביצוע: דינמיקה, ארטיקולציה, טמפו וכדומה

  • תורת הקצב:

א.      הכרה תיאורטית של מרכיבי הקצב: הפעמה, הטמפו, המשקל והמקצב

ב.       התמצאות בתבניות קצב בסיסיות;

ג.       תרגול מעשי בקריאת תבניות מקצביות בסיסיות (בשירה ובהקשה);

ד.       הכתבות קצב

  • סולפג':
    פיתוח מיומנות בקריאת מלודיה מן הדף ופיתוח השמיעה המלודית וההרמונית הפנימית.
  • הכתבות מלודיות:
    פיתוח היכולת לרשום קו מלודי מושמע מתוך אנליזה של מרכיבי המוסיקה השונים ופיתוח הזיכרון המוסיקלי. 

בכל יום נעסוק בכל אחד מארבעת הנושאים שהוזכרו לעיל.  לאור ניסיון העבר, יתמקד הקורס בעיקר בפיתוח השמיעה, כאשר לימוד יסודות התיאוריה ישולב בתוך שיעורי פיתוח שמיעה.  כך, כל נושא הנלמד באופן תיאורטי יתורגל מייד ע"י האוזן ולא רק "על הנייר".  תוכנית הלימודים בכל יום תכלול שעתיים לכל תלמידי הקורס יחד, בהן תתורגל שירת סולפג' קבוצתית בדרך חווייתית והאזנה מודרכת.  בארבע השעות הנוספות תחולק הכיתה לקבוצות תרגול, בהן יעבדו המורים עם התלמידים בקבוצות קטנות, כך שתינתן תשומת לב אישית לכל תלמיד.  חלוקת הכיתה תיעשה באמצעות בחינה קצרה בתחילת הקורס כך שתתקבלנה קבוצות הומוגניות ככל האפשר מבחינת רמת התלמידים.

בתקופה זו, בה אין לימודים סדירים באקדמיה, יוכלו המשתתפים למצוא בקלות חדרי אימון להתאמן ולהכין עבודות ותרגילים. בנוסף, תעמוד לרשות התלמידים ספריית האקדמיה לצרכי לימוד בקריאה, בהאזנה ובצפייה בסרטי וידאו.

בסיום הקורס תיערך בחינה בכתב ובעל פה.  עמידה בהצלחה בבחינה מקנה פטור מבחינות כניסה בתיאוריה (לא במקצוע הראשי) למבקשים להתקבל לפקולטה לאומנויות הביצוע ולחוג להכשרת מורים.