קונצרט פתיחת השנה במחלקה לקומפוזיציה, ניצוח ותורת המוסיקה

קונצרט פתיחת השנה במחלקה לקומפוזיציה, ניצוח ותורת המוסיקה
Wednesday, 6 December 2023, 18:00
Add to Calendar
אולם רסיטלים
Participants: 

פסנתר: עמית דולברג

 

Program: 

מוזמנות ומוזמנים לקונצרט פתיחת השנה במחלקה לקומפוזיציה, ניצוח ותורת המוסיקה.

רסיטל לפסנתר לאלקטרוניקה, מיצירות חברי סגל המחלקה לקומפוזיציה, ניצוח ותורת המוסיקה