תחרות נגן ג'אז תשפ"ג - שלב א'

תחרות נגן ג'אז תשפ"ג - שלב א'
Tuesday, 21 March 2023, 18:00
Add to Calendar
חדר 301
Participants: 

דקל יעיש, מקס יעקובסון , טל אורן, רואי פליס, שיר שני, נמרוד כץ, דבורה לאה אוסטרובסקי, ליאור לרין, ניר דמבינסקי, לב לויזאנוב, נעם רוסטמי, עמית אשחר , אמיתי וולברגר, טאו סמואלסון, נדב אסף