סדנה למניעת הטרדות מיניות

סדנה למניעת הטרדות מיניות
Monday, 17 April 2023, 14:00 to 16:00
Add to Calendar
אולם 221
Program: 

עבור הסגל המנהלי והאקדמי : ביום ב' , 17.4.23 בשעה 1400 - 1600 , באולם 221

עבור קהל הסטודנטים : ביום א' , 30.4.23 בשעה 1500 - 1700 , באולם 221