קראגיאורגו סטיליאני - רסיטל סיום תואר שני בקונטרבס

קראגיאורגו סטיליאני - רסיטל סיום תואר שני בקונטרבס
Thursday, 8 July 2021, 15:00
Add to Calendar
אולם 231
Participants: 

קראגיאורגו סטיליאני קונטרבס - כיתת פרופ' מיכאל קלינגהופר
בפסנתר: מרינה שייביץ

 

Program: 
A.M. BEACH (1867-1944)          
La Captive for violin and piano, Op.40, No1
Berceuse for violin and piano, Op.40, No2
Elmira Nazirova (1928-2014) Sonata for cello
Moderato 
Andante
Allegro
Arrangement M. Klinghoffer
 
W.A. MOZART (1756-1791) Adagio for violin in E minor, K.261
Arrangement M. Klinghoffer
 
W.A. MOZART (1756-1791) Aria “Per Questa Bella Mano” for Bass and Obbligato Double Bass, K.612
Bass singer: Surpise