אושרי שתיל - רסיטל סיום תואר ראשון בצ'לו

אושרי שתיל - רסיטל סיום תואר ראשון בצ'לו
Wednesday, 23 June 2021, 18:15
Add to Calendar
אולם 221
Participants: 

אושרי שתיל - כיתת פרופ' צבי פלסר
מלווה בפסנתר - בנג'מין גודמן

Program: 

J.S. BACH       Cello suite no. 2 in D Minor
Prelude – Sarabande - Gigue

M. KOPYTMAN          Kaddish
 1.Largamente, un poco rubato – Allegro molto, con forza                              

E. ELGAR        Cello Concerto in E Minor 
3.Adagio
4. Allegro – Moderato – Allegro,  
ma non-troppo – Poco più lento – Adagio

יצירת הפתעה