כיתת אמן בפסנתר עם פרופ' איתן גלוברזון

כיתת אמן בפסנתר עם פרופ' איתן גלוברזון
Thursday, 27 May 2021, 10:00
Add to Calendar
חדר 216, בניין האקדמיה
Program: 

דני דבורקין – כיתת פרופ' ואדים מונסטירסקי
Beethoven
           Sonata Op. 31 No. 1

גוסטין קורט – כיתת פרופ' ירון רוזנטל
Haydn           
Sonata In E flat Major

סטפני מוקרט - כיתת פרופ' ירון רוזנטל
Beethoven           
Sonata No. 5