פורום תיאורטיקנים עם מר גבריאל דהאן

פורום תיאורטיקנים עם מר גבריאל דהאן
Monday, 19 April 2021, 16:00
Add to Calendar
מפגש מקוון
Participants: 

מר גבריאל דהאן, פסיכואנליטיקאי, חבר בקבוצה הישראלית של האסכולה הלאקאניאנית, מייסד תפס״ן - תחנה פסיכואנליטית לנוער בת״א.

Program: 

הרצאה: "מה לפסיכואנליזה אצל האמנות?"

מר דהאן יתתייחס בהרצאתו באופן כללי למספר צירים בינהם - הפנייה של הפסיכואנליזה אל האמנות וההבחנה בין האקט של האמן בכללותו לבין האקט של הפסיכואנליטיקאי.