תחרות לכלי נשיפה ונקישה - שלב ב'

תחרות לכלי נשיפה ונקישה - שלב ב'
Monday, 10 June 2019, 17:00
Add to Calendar
אולם 221
Participants: 

דוד דיגילוב – סקסופון
רחל אילת – חליל
נוי בק – חליל
יחיאל לוק – קלרינט