הווינאים #6 - הוואלס

הווינאים #6 - הוואלס
Wednesday, 11 March 2015, 22:00
Add to Calendar
אולם וייז, קמפוס אדמונד ספרא גבעת רם
Participants: 

מרצה: פרופ' מיכאל וולפה
לודמילה זלצר פסנתר

Program: 

מוצרט מנואט מתוך סונטה ק. 282

שופן ואלסים אופ. 34 מס' 1, אופ. 69 מס' 2, אופ. 64 מס' 1, במי מינור ללא אופוס

ראוול מנואט מתוך"קברו של קופרן"

טמי קנאזאווה ויובל אדמוני דואו פסנתרנים

ברהמס ואלסים אופ. 39

שוברט/פרוקופייב ואלסים לשני פסנתרים

רחמנינוב ואלס מתוך סוויטה אופ. 17 לשני פסנתרים

צ'ייקובסקי "ואלס הפרחיםמתוך "מפצח האגוזים"

ארנסקי ואלס מתוך סוויטה מס' 1 לשני פסנתריםאופ. 15

ראוול "הוואלס"

Add This: