דניה פולבר - רסיטל סיום תואר ראשון בזמרה רב-תחומית

דניה פולבר - רסיטל סיום תואר ראשון בזמרה רב-תחומית
Wednesday, 17 July 2013, 23:00
Add to Calendar
חדר 221, בניין האקדמיה
Participants: 

דניה פולבר - כיתת חגית גולדברג

Program: 

יפורסם