מאיה פוליצר - רסיטל סיום תואר ראשון בזמרה רב-תחומית

מאיה פוליצר - רסיטל סיום תואר ראשון בזמרה רב-תחומית
Wednesday, 17 July 2013, 21:00
Add to Calendar
חדר 221, בניין האקדמיה
Participants: 

מאיה פוליצר - כיתת ורד דקל

Program: 

יפורסם

Add This: