דרישות גמר /פטור ללימודי פסנתר משנה

דרישות גמר /פטור ללימודי פסנתר משנה

תלמיד פסנתר משנה יידרש לעבור שתי השמעות במשך השנה:
 
השמעת סמסטר: 7-5 דקות נגינה שבהן יבחן מצבו של התלמיד לעומת תחילת הסמסטר.
 
השמעות בסוף שנה:
א.     כ - 10 דקות נגינה של יצירות ברמה של  לפחות - אינוונציות לשני קולות של באך, סונטינות (ברמה בינונית ) וכו'.
ב.     קדנצות פשוטות.  
ג.      קריאה ראשונה מהדף.

Add This: