זוכי תחרות דואו לשנת הלימודים תשפ"ב

זוכי תחרות דואו לשנת הלימודים תשפ"ב
14.4.2022

בתחרות דואו לשנת הלימודים תשפ"ב 2021/2022 זכו המתחרים הבאים:

מקום ראשון - זהר יצחק ודני דבורקין

מנחים: פרופ' שמאל מגן וד"ר רון רגב

מקום שני - נאור אקובה ודני דבורקין

מנחה: ד"ר רון רגב

מקום שלישי - תום שמרקוב ועמיחי הפטר

מנחה: מיכאל גייזלר

 

ברכות לזוכים ולמוריהם. טקס הענקת תעודות התקיים אתמול בסיום שלב ב'.