זכיית תלמידי האקדמיה בתחרות "פסנתר לתמיד"

זכיית תלמידי האקדמיה בתחרות "פסנתר לתמיד"
6.12.2021

האקדמיה שמחה להודיע כי בתחרות לפסנתרנים צעירים לגילאי 19 - 28 באשדוד, זכו בקטגוריות הבוגרים שלושה סטודנטים מהאקדמיה:

מלאכי רוזנבאום -  מקום ראשון  
מכיתתו של פרופ'  איתן גלוברזון

דני דבורקין -  מקום שני 
מכיתתה של  דריה מונסטירסקי

יובל אביטל - מקום שלישי
מכיתתה של דריה מונסטירסקי

ברכות לזוכים!