הרשות למחקר של האקדמיה מכריזה על פרסים עבור עבודה עיונית מצטיינת של סטודנטים

הרשות למחקר של האקדמיה מכריזה על פרסים עבור עבודה עיונית מצטיינת של סטודנטים
30.4.2021

לקהל הסטודנטים והמרצים שלום וברכה
הרשות למחקר של האקדמיה מכריזה על שני פרסים עבור עבודה עיונית מצטיינת של סטודנטים.

תנאי הפרס:
1. העבודה תוגש במסגרת קורס עיוני לתואר ראשון או שני באחת הפקולטות במהלך שנת הלימודים תש"ף עד ליום 30 בספטמבר 2020.

2. העבודה תוגש בפורמט כדלקמן:

א. היקף העבודה כ2000 סימני דפוס לא כולל רווחים.
ב. העבודה מודפסת בעברית או באנגלית בגופן Arial או Times New Roman בגודל 12 עם רווח של 1.5.
ג. העבודה תכלול הערות שוליים בתחתית הדף.
ד. העבודה תכלול רשימה ביבליוגרפית בסופה.
ה. העמודים יהיו ממוספרים.
ו. דוגמאות תווים (לא בכתב יד) או תמונות יהיו סרוקות באיכות טובה וייכללו בגוף העבודה או כנספח אחרי הביבליוגרפיה.
ז. ההגשה אינה בעילום שם.

3. את העבודה המועמדת לפרס תישלח כקובץ PDF לכתובת המייל researchaward@jamd.ac.il עד לתאריך 30 בספטמבר 2020.

4. גובה הפרס 500 ש"ח .

בברכה, חברי ועדת הפרס:

פרופ' מיכאל קלינגהופר, פרופ' בלה ברובר־לובובסקי, ד"ר ורד אביב, ד"ר ארנון פלטי, ד"ר מיכל חפר