פורום תיאורטיקנים - מפגש עם ד"ר אורי רום

פורום תיאורטיקנים - מפגש עם ד"ר אורי רום
الإثنين, 18 نوفمبر 2019, 14:30
إضافة إلى التقويم
אולם 304
المشاركين: 

ד״ר אורי רום, אוניברסיטת ת״א

البرنامج: 

"מדוע מוצרט לא סיים את שהתחיל ומה עושים עם זה - מחשבות על פרגמנטים והשלמתם": 

מוצרט הותיר אחריו כ-150 יצירות במצב של פרגמנטים. הסיבות המשוערות להפסקת העבודה הן בד"כ אובדן הזדמנות להביא את היצירה שהותחלה לביצוע.
מניתוח של הפרגמנטים שהשתמרו עבור קונצ'רטי לכלים שונים, ובפרט הפרק הראשון של קונצ'רטו לקרן במי מז'ור ק' 494א', עולה תמונה מורכבת של תהליך התחלת העבודה והסיבות לזניחתה.
לצד דיון אנליטי אציג את האסטרטגיות הקומפוזיטוריות שהנחו אותי בהשלמת הפרגמנט האמור.

للمشاركة: