לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) דרוש/ה מנכ"ל/ית

לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) דרוש/ה מנכ"ל/ית

האקדמיה הינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, המעניקה לבוגריה תארים אקדמיים מוכרים במוסיקה ובמחול (תואר ראשון ושני).

מנכ"ל האקדמיה מופקד על ביצוע ויישום מדיניות האקדמיה ובכלל זה הפעילות המנהלית והכספית של האקדמיה אשר כוללת אחריות להעסקת העובדים, פיתוח ופיקוח על רכש גיוס משאבים, ועוד.

 

תנאי סף להגשת מועמדות:

  1. בעל תואר אקדמי מוכר בישראל באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, מדעי החברה, או תואר אקדמי אחר רלוונטי, על פי שיקול דעת האקדמיה, לפעילות המנכ"ל באקדמיה.
  1. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול בכיר לפחות בשני אלה:

          א.  ניסיון בתפקיד בכיר בתחום הניהול של תאגיד שמחזור פעילותו השנתי לפחות 50 מיליון ש"ח.

          ב.  הבנה, היכרות וניסיון בניהול כוח אדם פדגוגי ומנהלי בארגון בו הועסקו לפחות 50 עובדים.

 

כישורים ומיומנות הנדרשים לתפקיד:

  • הכרת תחום התרבות והאמנות בישראל.
  • יזמות, יצירתיות, יכולת מנהיגות והובלה של מהלכים ושינויים בארגון.
  • ניסיון בעבודה עם המגזר הציבורי, הממשלתי והמוניציפאלי (יתרון לניסיון עם המועצה להשכלה גבוהה/הוועדה לתכנון ולתקצוב).
  • נסיון בתחום הבנייה, תשתיות ותפעולן - יתרון.
  • ידע ונסיון בניהול מלכ"ר ובכלל זה ניהול כספי של מלכ"ר, יכולת הכנת תקציבים, ניהול ומעקב אחרי ביצועם.
  • כושר הבעה והתנסחות , בעל פה ובכתב, בעברית ובאנגלית ברמה גבוהה.
  • תקשורת בין אישית ויחסי אנוש טובים.

 

אופן הגשת המועמדות:

מועמדים הרואים את עצמם מתאימים לתפקיד יגישו מועמדותם בצירוף טופס מלא של הגשת מועמדות ושאלון למועמד.

נא להפנות קו"ח בציון מס' משרה (7474) למכון אדם-מילא בלבד למייל: jobs-jr2@adam-milo.co.il

בנוסף ניתן להגיש מועמדות גם במשרדי אדם מילא, ברחוב שטראוס 24, ירושלים.

מועד אחרון לשליחת קורות חיים: 31.5.2018.

 

הליך זה אינו הליך מכרזי ועל כן האקדמיה משאירה בידיה, על פי שיקול דעתה, את הזכות לפנות למועמד או לחלק מהמועמדים ולבקשם להשלים ו/או להוסיף פרטים ו/או מסמכים ו/או המלצות ו/או כל מידע שיהיה רלוונטי , לדעת האקדמיה.

האקדמיה איננה מתחייבת להשיב ו/או לראיין את כל המציעים.

האקדמיה רשאית, על פי שיקול דעתה, שלא לקבל אף מועמד ו/או לפנות בעצמה, מיוזמתה, לאדם מתאים לדעתה גם אם לא הגיש מועמדות.

האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד להגשת ההצעות.

בהגשת המועמדות מאשר המועמד, מראש, הסכמתו לכך שיהיה מוכן לעבור מבחן התאמה במכון אדם מילא העוסק בכך.

ככל שפנייה זו בלשון זכר – יש לראותה, לכל דבר ועניין, גם פנייה בלשון נקבה.

 

تاريخ النشر: 
6.5.2018
تاريخ الاغلاق: 
31.5.2018
وضعية المناقصة: 
Add This: