הרצאות לשומעים חופשיים

הרצאות לשומעים חופשיים

כללי

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מאפשרת לקהל הרחב להאזין להרצאות בקורסי המליאה הייחודיים של האקדמיה כ'שומעים חופשיים'. ההרשמה לקורס הינה על בסיס מקום פנוי ומוגבלת למספר מצומצם של משתתפים. בקורסים מסוימים ההרשמה מותנית בתיאום מוקדם עם המרצה ובהסכמתו. עלות ההשתתפות מופיעה להלן.

ההרשמה לקורסים ולהרצאות דרך משרד המכון ללימודי חוץ אצל הגב' מעיין פלסקוב, בטלפון: 052-3101202 ובמייל external@jamd.ac.il

רשימת הקורסים ב-2019-2020 בקובץ

שכר הלימוד לשומעים חופשיים

  • כל שעה שבועית מחושבת לפי 225 ₪ לסמסטר
  • קורס בן 2 שעות שבועיות (סמסטריאלי רגיל) – 450 ₪
  • קורס בן 3 שעות שבועיות (סמסטריאלי) – 675 ₪

שכר הלימוד לשומעים חופשיים בקורסים שאינם קורסי מליאה המאושרים באופן חריג ע"י המזכיר האקדמי

  • כל שעה שבועית מחושבת לפי 450 ₪ לסמסטר
  • קורס בן 2 שעות שבועיות (סמסטריאלי רגיל) – 900 ₪
  • קורס בן 3 שעות שבועיות (סמסטריאלי) – 1,350 ₪

* יתכנו שינויים בזמני הקורסים

 ** הזכות לשינויים שמורה

 

للمشاركة: