הרצאות לשומעים חופשיים

הרצאות לשומעים חופשיים

כללי

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מאפשרת לקהל הרחב להאזין להרצאות בקורסי המליאה הייחודיים של האקדמיה כ'שומעים חופשיים'. ההרשמה לקורס הינה על בסיס מקום פנוי ומוגבלת למספר מצומצם של משתתפים. בקורסים מסוימים ההרשמה מותנית בתיאום מוקדם עם המרצה ובהסכמתו. עלות ההשתתפות מופיעה להלן. ההשתתפות בקורסים איננה מקנה נקודות זכות אקדמיות.

רשימת הקורסים תפורסם בסמוך לתחילת שנת הלימודים.

שכר הלימוד לשומעים חופשיים

  • כל שעה שבועית מחושבת לפי 225 ₪ לסמסטר
  • קורס בן 2 שעות שבועיות (סמסטריאלי רגיל) – 450 ₪
  • קורס בן 3 שעות שבועיות (סמסטריאלי) – 675 ₪

הרשמה

ההרשמה לקורסים ולהרצאות דרך משרד המכון ללימודי חוץ אצל ד"ר ענת רובינשטיין
בטלפון מס': 052-310-1202, ובמייל external@jamd.ac.il

 

للمشاركة: