כמיל שג'ראוי - רסיטל סיום שנה א' בתואר שני בכינור

כמיל שג'ראוי - רסיטל סיום שנה א' בתואר שני בכינור
الأربعاء, 24 يونيو 2015, 20:30
إضافة إلى التقويم
אולם 211, בניין האקדמיה
المشاركين: 

כמיל שג'ראוי - כינור, כיתת פרופ' ליחי בן דיין
מלווה בפסנתר - גבי טלרוזה

البرنامج: 

 W.A.MOZART                Sonata in E Minor
                                        Allegro-Menuet

TOMMASO VITALI         Chaccon in G Minor

L.V.BEETHOVEN           Romance in F Major

H.VIEUXTEMPS             Concert #5 in A Minor
                                        Allegro non troppo-
                                         Adagio -Allegro non fuoco