אביטל מזור - רסיטל סיום תואר ראשון בכינור

אביטל מזור - רסיטל סיום תואר ראשון בכינור
الأربعاء, 24 يونيو 2015, 22:00
إضافة إلى التقويم
אולם 221, בניין האקדמיה, גבעת רם
المشاركين: 

אביטל מזור - כיתת מיכאל גייזלר
מלווה: גבריאלה טלרוזה

البرنامج: 
 
J. S. Bach   Sonata for Violin Solo no.2 in A minor BWV. 1003
I. Grave
II. Fugue

L. V. Beethoven   Sonata for violin and Piano no.3 op.12
I. Allegro con spirito (E♭ major)
II. Adagio con molt' espressione (C major)
III. Rondo. Allegro molto (E♭ major)

M. Bruch   Scottish Fantasy for Violin and Orchestra
I. Introduction; Grave, Adagio cantabile
II. Scherzo; Allegro

V. Scolnic  Celestial Depths (2014)