home

אירועים

11 נובמבר, 20:00
אולם וייז, קמפוס גבעת רם
25 נובמבר, 16:00
חדר 301, בניין האקדמיה
כיתת אמן ורסיטל עם הכנר בוריס בגלמן
26 נובמבר, 16:00
אולם 221, בניין האקדמיה
29 נובמבר, 17:00
אולם 231, בניין האקדמיה
1 דצמבר, 19:00
אולם 221, בניין האקדמיה
3 דצמבר, 16:30
אולם 221, בניין האקדמיה
קו הסיום - מרתון עבודות של מסיימי תואר שני במחול
9 דצמבר, 17:00 to 10 דצמבר, 21:00
אולם 221, בניין האקדמיה
20 דצמבר, 20:00
אולם וייז, קמפוס גבעת רם
30 דצמבר, 20:00
אולם וייז, קמפוס גבעת רם

חדשות