חברי הועד המנהל של האקדמיה

מר יונס נזריאן - יו"ר כבוד של חבר הנאמנים הבינלאומי
עו"ד יחזקאל ביניש - יו"ר חבר הנאמנים
עו"ד יאיר גרין - יו"ר הועד המנהל
מר יעקב אייזנר 
עו"ד הלל אשכנזי
מר מיכאל בבלי
ד"ר יורם בלשר

מר ישראל ברגיל
עו"ד אלון דיסקין
מר אדי הרשקוביץ
ד"ר שרה הרשקוביץ
עו"ד מיכה ינון
עו"ד אדם לב
רו"ח אבנר עופרי
ד"ר דן רונן
גב' דליה שחורי

שתף: