תחרות לנגני כלי נשיפה וכלי נקישה - שלב ב' תשפ"א

תחרות לנגני כלי נשיפה וכלי נקישה - שלב ב' תשפ"א