הודעה לגבי המרחבים המוגנים באקדמיה

הודעה לגבי המרחבים המוגנים באקדמיה
5.5.2019

לאור המצב הביטחוני ברצוננו לעדכן כי המרחבים המוגנים שבאקדמיה נמצאים באגף החדש, בכיתות 111 ו-011.

מי שנמצא רחוק מהמרחב עדיף שירד לקומות התחתונות (באזור הלוקרים), או לחדר מדרגות החירום בקומות התחתונות.

שתף: