שעות הפעילות בבניין האקדמיה בחודש הקרוב

שעות הפעילות בבניין האקדמיה בחודש הקרוב
19.4.2017

ביום ראשון, ערב יום השואה, ה– 23/4/17, הבניין ייסגר ב-19:30
ביום ראשון, ערב יום הזיכרון, ה– 30/4/17, הבניין ייסגר ב–19:00
ביום שני, יום הזיכרון, ה– 1/5/17, הבניין ייסגר ב–14:00
ביום שלישי, יום העצמאות, ה-2/5/17, הבניין סגור !

שתף: