ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים בעיצומה!

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים בעיצומה!