תואר משותף עם האוניברסיטה העברית

תואר משותף עם האוניברסיטה העברית

התכנית נועדה לאפשר לימודים אקדמיים לתואר בוגר אוניברסיטאי בשיתוף עם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. 
במסגרת התכנית ניתן לשלב לימודים עם הפקולטות הבאות: מדעי הרוח, החברה, מתמטיקה ומדעי הטבע. 
בוגרי התכנית יקבלו תואר 'בוגר אוניברסיטה' במוסיקה (B.A.Mus. / B.Sc.Mus.) המשותף לשני המוסדות.
משך הלימודים באוניברסיטה הוא שלוש שנים ובאקדמיה ארבע שנים.
המועמדים חייבים לעמוד הן בתנאי הקבלה של האקדמיה למוסיקה ולמחול והן בתנאי הקבלה של הפקולטה הרלוונטית באוניברסיטה העברית ולהציג למשרד לענייני סטודנטים את אישור האוניברסיטה על קבלתם.
ניתן לראות פרטים על דרישות הקבלה והרישום המקוון בדף הבית של האקדמיה, בחוצץ 'מועמדים'.

תכנית משותפת עם החוג למוסיקולוגיה

צירוף של לימודים והתמחות בתחומי הקומפוזיציה, הניצוח והביצוע הקלאסי או הרב-תחומי באקדמיה למוסיקה ולמחול, ולימודי מוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית.

למי נועד המסלול ?

עבור אלה השואפים להתמקצע במגוון התחומים בשני המוסדות ולפתוח דלתות להמשך מחקר ולהתפתחות מקצועית. בוגרי התואר הכפול שיבחרו ללמוד לקראת תואר שני באקדמיה או באוניברסיטה העברית יהיו פטורים מהשלמות לקראת קבלה לתואר.
 

מה לומדים ?

באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים תלמדו בשיעור יחידני את המקצוע הראשי – ביצוע , קומפוזיציה, או ניצוח בנוסף לתורת המוסיקה ומקצועות המיומנות המוסיקלית.

בחוג למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית תלמדו – בדגש על מחקר וכתיבה מחקרית - מוסיקולוגיה הסטורית עם דגש על מוסיקה מימי הביניים ועד למאה העשרים ואחת. תלמדו ליישם את יכולותיכם כמוזיקאים בבניית הקשרי ניתוח רחבים של מוסיקה ותרבות, מוסיקה ולימודי מגדר, מוזיקות של היהודים באירופה ובארצות האסלאם, מוסיקה ומוח ועוד.

 

דברו איתנו:

באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים:

מנהלת המשרד לענייני סטודנטים, גב' אלה פבלובסקי: ellap@jamd.ac.il

 

באוניברסיטה העברית:

יועץ החוג, ד"ר אסף שלג: shelleg.assaf@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג, גב' אורלית קיסר: orlitk@savion.huji.ac.il ,02-5883936

אתר החוג למוסיקולוגיה: http://musicology.huji.ac.il

שתף: