לימודי חוץ - חטיבה ללימודי ליבה במוסיקה תיאוריה, פיתוח שמיעה והרמוניה