לוח שנה אקדמי לתשפ"ג, 2022-2023

לוח שנה אקדמי לתשפ"ג, 2022-2023

מועד

יום ותאריך עברי

תאריך לועזי

ישיבת פתיחת שנה סגל מרצים 

יום רביעי, כ"ד בתשרי

19/10/2022

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון, כ"ח בתשרי

23/10/2022

טקס פתיחת שנת הלימודים

יום שלישי, ל' בתשרי

 25/10/2022 (הטקס יתקיים בשעה 13:00)

יום הבחירות לכנסת ה- 25

יום שלישי, ז' בחשוון 1/11/2022

חופש חנוכה

יום ראשון, א' בטבת

25/12/2022

הבניין יסגר בשעה 19:00

חג המולד (למחלקה למוסיקה מזרחית)

ימים ראשון ושני

25-26/12/2022

ראש השנה (למחלקה למוסיקה מזרחית)

יום ראשון

1/1/2023

סיום סמסטר א'

יום שישי, ה' בשבט

27/01/2023

בחינות סוף סמס' א' במקצוע הראשי

ימים ראשון-חמישי,

ז' בשבט – י"א שבט

29.01.2023-02.02.2023

בחינות סוף סמס' א' במקצועות העיוניים

ימים ראשון-חמישי,

י"ד בשבט – ט' באדר

05.02.2023-02.03.2023

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון, י"ב באדר

05/03/2023

תענית אסתר

יום שני, י"ג באדר

06/03/2023

(הלימודים יסתיימו בשעה 18:30 )

הבניין יסגר בשעה 19:00

חופש פורים

ימים שלישי-רביעי

 י"ד-ט"ו באדר

07-08/03/2023

הבניין סגור

חופשת פסח

ימים ראשון עד שבת,

י"א-כ"ד בניסן

02-15/04/2023

בערבי חג וחול המועד הבניין סגור

בחינות כניסה – מועד א'

ימים ראשון-שלישי,

י"א-י"ג בניסן

יום חמישי, כ"ב בניסן

02-04/04/2023

 

13/04/2023

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח

יום ראשון, כ"ה בניסן

16/04/2023

ערב יום השואה

יום שני, כ"ו בניסן

17/04/2023

(הלימודים יסתיימו בשעה 19:00)

עיד אלפיטר (למחלקה למוסיקה מזרחית)

יפורסם

 

ערב יום הזיכרון

יום שני, ג' באייר

24/04/2023

(הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)

הבניין יסגר בשעה 19:00

יום הזיכרון ויום העצמאות

ימים שלישי-רביעי,

ד'-ה' באייר

25-26/04/2023

ביום הזיכרון הבניין יסגר בשעה 14:00

ביום העצמאות הבניין סגור

יום הסטודנט

יפורסם בהמשך

הבניין יסגר בשעה 19:00

חופשת שבועות

ימים חמישי-שישי, ה'-ו' בסיון

25-26/05/2023

ביום ראשון תילמד המערכת של יום שלישי

יום ראשון, כ"ט בסיון

18.06.2023

ביום שני תילמד המערכת של יום רביעי

יום שני, ל' בסיון

19.06.2023

סיום סמסטר ב'

יום שישי, ד' בתמוז

23/06/2023

טקס חלוקת תארים לבוגרי מחזור תשפ"ב

יפורסם בהמשך

 

בחינות סוף השנה במקצוע הראשי

ימים ראשון-חמישי,

ו' בתמוז – ב' באב

25/06/2023-20/07/2023

 

בחינות כניסה מועד ב'

ימים ראשון-חמישי,

ו'-כ"ד בתמוז

25/06/2023-13/07/2023

 

בחינות סוף השנה במקצועות העיוניים

יחלו ביום ראשון כ' בתמוז

החל מיום 09/07/2023

צום תשעה באב

יום חמישי, ט' באב

27/07/2023

הבניין סגור

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד

יום ראשון, ל' בתשרי

15/10/2023

 
 

* הזכות לשינויים שמורה

** חגים ומועדים של עדות שונות יפורסמו בלוח נפרד

Add This: