רודיקה פויגלמן

רודיקה פויגלמן

רודיקה פויגלמן

مجالات التعليم: 

מלווה מזה שנים רבות מורים למחול ואמנים ידועי-שם. ניגנה קטעים בפס-הקול של הסרט "גולם במעגל". ניגנה בבתי ספר למחול מודרני על שם מרתה גרהאם בניו-יורק. מעבירה קורס לפסנתרנים מלווי-רקדנים במסגרת האקדמיה.

للمشاركة: