מועדי ההרשמה ובחינות הכניסה

מועדי ההרשמה ובחינות הכניסה

מועד א' של בחינות הכניסה לקראת שנת הלימודים תש"ף:

ראיונות למועמדים ללימודי חינוך מוסיקלי יתקיימו עם ראש החוג ביום הבחינה במקצוע הראשי (כלי).

החוג למחול – יום א', 14.4.19

החוג לתנועה – יום א', 14.4.19

ראיונות לתואר שני במחול – יום א', 14.4.19

תיאוריה למבצעים קלאסיים – יום א', 14.4.19

המחלקה לזמרה רב תחומית – יום ב', 15.4.19

החוג לכלי מקלדת – יום ב', 15.4.19

המחלקה לכלי מיתר – יום ב', 15.4.19

המחלקה ליצירה רב תחומית – יום ב', 15.4.19

המחלקה למוסיקה מזרחית – יום ב', 15.4.19

המחלקה לביצוע ג'אז – יום ג', 16.4.19

החוג לתורת המוסיקה, קומפוזיציה וניצוח – יום ג', 16.4.19

המחלקה לכלי נשיפה – יום ג', 16.4.19

המחלקה הווקאלית – יום ג', 30.4.19

 

للمشاركة: